ترنم باران

        

نوشته شده در یک شنبه 20 اسفند 1391برچسب:متن های غمگین,بارانی,احساسی,عاشقانه,ساعت 8:34 توسط sahar| |

                 

باران میبارد به حرمت کداممان نمیدانم!!!

 

من به همین قدرمیدانم که باران صدای پای اجابت است.

 

خدابا همه جبروتش دارد ناز میخرد نیاز کن....."

نوشته شده در دو شنبه 13 آذر 1391برچسب:متن های غمگین,بارانی,احساسی,عاشقانه,ساعت 15:53 توسط sahar| |

4 عکس های عاشقانه در زیر بارانباران ببار.......

     باران ببار........

ببار تا باری دیگر دلم قرص شود که خداهنوز دوستم دارد.........

      آخرتاچند وقت پیش هروقت دلم می گرفت.......

      آسمان هم می بارید چون چشمانم........

      دل خداهم میگرفت چون دلم........


 

نوشته شده در دو شنبه 13 آذر 1391برچسب:متن های بارانی,عاشقانه,عارفانه,غمگین,ساعت 8:59 توسط sahar| |

Design By : Mihantheme