ترنم باران

bipfa_162455_7wAMTLN1.jpg - لیـاقــت مــی خواهد بودن در شعــر های دختـری که بـا تمام عشقــش نبـــودنـت را اشک مــی ریـــزد تعجـــب نکـن !! در بی لیــاقتی تـو شکـی نیـــست اینجـا دلیــل بــودنـت میـان بغـض هـایـم خــریت خـودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو...

                            لیـاقــت مــی خواهد

                       بودن در شعــر های دختـری

                  که بـا تمام عشقــش نبـــودنـت را

                            اشک مــی ریـــزد 

                               تعجـــب نکـن !!

                 در بی لیــاقتی تـو شکـی نیـــست

 اینجـا دلیــل بــودنـت میـان بغـض هـایـم خــریت خـودم اســـت 

                           نـــه لیـــاقــــت تــــو...

نوشته شده در یک شنبه 3 دی 1391برچسب:,ساعت 13:26 توسط sahar| |

Design By : Mihantheme